Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaHrušovany nad Jevišovkou

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Hrušovany nad Jevišovkou platná pro školní rok 2022/2023

 

Číslo jednací: MŠ 22/2022

 

Zápis do naší mateřské školy proběhne 12. května 2022.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání dítě, které do 31. 8. 2022 dovrší pěti let. Povinné předškolní vzdělávání končí zahájením školní docházky.

Na základě § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se do mateřské školy zřízené obcí přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a které zde mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Výjimkou je dítě, které má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. To se však nevztahuje na děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání. Tyto děti musí ředitelka mateřské školy přijmout i bez očkování.

 

  1. Všechny děti s trvalým pobytem v Hrušovanech nad Jevišovkou, které do 31. 8. 2022 dovrší nejméně tří let a podrobily se povinnému očkování (pokud se na ně nevztahuje výjimka) budou do mateřské školy přijaty. V případě, že bude počet dětí se zákonným nárokem na přijetí vyšší než počet volných míst, bude jejich pořadí stanoveno podle data narození – starší má přednost před mladším. Pro děti, které z kapacitních důvodů nebudou přijaty, bude ve spolupráci se zřizovatelem zajištěno místo v některé okolní mateřské škole s volnou kapacitou.

 

  1. Pokud bude mít mateřská škola po přijetí všech dětí z Hrušovan nad Jevišovkou se zákonným nárokem na přijetí ještě k dispozici volná místa, budou přijaty děti s trvalým pobytem v Hrušovanech nad Jevišovkou, které dovrší tří let teprve v průběhu školního roku 2022/2023. V případě, že bude počet těchto dětí vyšší, než je počet volných míst, stanoví se pořadí uchazečů sestupně podle věku, tj. starší má přednost před mladším.

 

  1. Pokud bude mít mateřská škola po přijetí všech žadatelů s trvalým pobytem v Hrušovanech nad Jevišovkou volná místa, mohou být přijaty děti, které nemají trvalý pobyt v Hrušovanech nad Jevišovkou. Jediným kritériem bude opět věk dítěte, kdy starší má přednost před mladším.

Odlišnosti při přijímacím řízení cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

Zápis pro tyto děti proběhne v naší mateřské škole dne 6. června 2022. Tyto děti budou přijímány dle totožných kritérií, jako děti, které se zúčastní běžného zápisu 12. května 2022, tj. platí povinnost očkování, pokud se na dítě nevztahuje výjimka nebo nemá povinnost předškolního vzdělávání. Platí, že zákonný nárok na přijetí mají děti, které do 31.8.2022 dovrší tří let věku. V případě vyššího počtu zájemců bude pořadí stanoveno podle věku, tj. starší má přednost před mladším.

 

V Hrušovanech nad Jevišovkou 14. 4. 2022

 

Mgr. Jana Burdzová, řed. MŠ

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Pranostika na akt. den

Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

Svátek

Svátek má Jeroným

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:52

Slunce zapadá:18:36

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

Pranostika na akt. den

Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

Svátek

Svátek má Jeroným

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:52

Slunce zapadá:18:36

SPONZOŘI A PARTNEŘI