Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaHrušovany nad Jevišovkou

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Hrušovany nad Jevišovkou platná pro školní rok 2024/2025

 

Číslo jednací: MŠ 1/2024

 

Zápis do naší mateřské školy proběhne 7. května 2024.

Tento termín platí také pro děti cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání dítě, které do 31. 8. 2024 dovrší pěti let. Povinné předškolní vzdělávání končí zahájením školní docházky.

Na základě § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se do mateřské školy zřízené obcí přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a které zde mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu.

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Výjimkou je dítě, které má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. To se však nevztahuje na děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání. Tyto děti musí ředitelka mateřské školy přijmout i bez očkování.

  1. Všechny děti s trvalým pobytem v Hrušovanech nad Jevišovkou, které do 31. 8. 2024 dovrší nejméně tří let a podrobily se povinnému očkování (pokud se na ně nevztahuje výjimka) budou do mateřské školy přijaty. V případě, že bude počet dětí se zákonným nárokem na přijetí vyšší než počet volných míst, bude jejich pořadí stanoveno podle data narození – starší má přednost před mladším. Pro děti, které z kapacitních důvodů nebudou přijaty, bude ve spolupráci se zřizovatelem zajištěno místo v některé okolní mateřské škole s volnou kapacitou.

 

  1. Pokud bude mít mateřská škola po přijetí všech dětí z Hrušovan nad Jevišovkou se zákonným nárokem na přijetí ještě k dispozici volná místa, budou přijaty děti s trvalým pobytem v Hrušovanech nad Jevišovkou, které dovrší tří let teprve v průběhu školního roku 2024/2025. Každý takový případ bude posuzován individuálně, pořadí uchazečů podle věku od nejstaršího nemusí být dodrženo. Přednostně mohou být přijaty děti zaměstnaných rodičů, zejména jde-li o profesi lékaře, zdravotní sestry, hasiče apod.

 

  1. Nad rámec počtu volných míst, tj. nad rámec maximálního počtu dětí ve třídě určeného vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v aktuálním znění, budou děti bez právního nároku na přijetí s trvalým pobytem v Hrušovanech nad Jevišovkou přijímány jen ve zcela výjimečných případech. Za předpokladu, že po jejich přijetí nedojde ke snížení kvality vzdělávání a k ohrožení péče o zdraví a bezpečnost dětí v dané třídě. Každý takový výjimečný případ bude posuzován individuálně (zaměstnaná matka samoživitelka apod.). Nezbytnou podmínkou je předchozí udělení výjimky z maximálního počtu dětí zřizovatelem.

 

  1. Pokud bude mít mateřská škola po přijetí všech žadatelů s trvalým pobytem v Hrušovanech nad Jevišovkou volná místa, mohou být přijaty děti, které nemají trvalý pobyt v Hrušovanech nad Jevišovkou. Jediným kritériem bude věk dítěte, kdy starší má přednost před mladším.

 

 

V Hrušovanech nad Jevišovkou 29. 1. 2024

 

Mgr. Jana Burdzová, řed. MŠ

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

Svátek

Svátek má Zdeňka

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:49

Slunce zapadá:21:03

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

Svátek

Svátek má Zdeňka

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:49

Slunce zapadá:21:03

SPONZOŘI A PARTNEŘI