Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace
Mateřská školaHrušovany nad Jevišovkou

Organizace návratu dětí od 12. dubna 2021 k prezenčnímu vzdělávání

Třída vyhrazená pro testování

Vážení rodiče, zde najdete výtah všech informací, které poskytlo MŠMT a MZ.

KOHO SE NÁVRAT DO MŠ TÝKÁ:

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání a dětí s odkladem školní docházky.

Dále dětí z naší logopedické třídy (jedná se o speciální třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona).

Dětí, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

VSTUP DO MŠ:

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ. 

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY:

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

Prosíme, nezapomínejte dítě omlouvat prostřednictvím aplikace Naše MŠ. Prokazatelně tím plníte svou povinnost dítě řádně omluvit a školní jídelně pomáháte při plánování stravy. Nezapomínejte, že neodhlášenou stravu hradíte.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZ 2x týdně (pondělí, čtvrtek) před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - zákonným zástupcem. To znamená, že svému dítěti s odběrem pomůžete. Na výsledky testu budete s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout.

K testování byly vyčleněny prostory třídy Sluníček.

Děti, které budou docházet do třídy Koťátek (vchod z druhé strany budovy) mohou být testovány v šatně Koťátek, pokud to bude organizačně zvládnutelné. Pokud se najednou sejde více osob, budou rodiče s dětmi také odesláni k otestování do třídy Sluníček.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ.

Mimořádné opatření MZ - opatření ve školách s 1. fází rozvolnění

Mimořádné opatření MZ - testování žáků ve školách

Mimořádné opatření MZ ze dne 6.4. 2021 ochrana dýchacích cest

1. fáze otevírání škol a režimových opatření

Přílohy

Mimořádné opatření MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dychacich cest_s ucinnosti od 12.4.202150.pdf

Mimořádné opatření MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dychacich cest_s ucinnosti od 12.4.202150.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 353,89 kB

Mimořádé opatření MZ_testovani zaku ve skolach_s platnosti dnem vydani_ze dne 6.4.2021.pdf

Mimořádé opatření MZ_testovani zaku ve skolach_s platnosti dnem vydani_ze dne 6.4.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 300,48 kB

Mimořádné opatření MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dychacich cest_s ucinnosti od 12.4.202150.pdf

Mimořádné opatření MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dychacich cest_s ucinnosti od 12.4.202150.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 353,89 kB

tabulka-faze1.pdf

tabulka-faze1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 251,72 kB
Datum vložení: 8. 4. 2021 19:45
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2021 21:04
Autor: Správce Webu

Co se děje

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Svátek

Svátek má Nataša

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:06

Slunce zapadá:20:35

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Svátek

Svátek má Nataša

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:06

Slunce zapadá:20:35

SPONZOŘI A PARTNEŘI